Pasení

linka

Výsledky: 2014,

linka

zábavný článek o pasení zveřejněný v Ročence KCHBC 2014 si můžete přečíst zde

linka

Již v minulosti jsme zkusili dojet za ovečkami a zkusit jak to s těmi našimi chlupáči vlastně je, a co je pravdy na tom, že beardedka je pes, který by měl pást ovečky.

Mína o oveček v košáru....

 

Cherry ani Mína nebyli z oveček nedšeni a tak jsme rezignovali a k ovečkám jsme již nechodili. Smečka se rozrostla a my jsme opět chtěli zkusit jestli by se přece jenom nedala vykřesat nějaká ta jiskřička vloh pro pasení u dalších našich chlupáčů. Našli jsme si ovečky přibližně 40 km od domova a tím to všechno znovu začalo :-)

Nejprve jsme vyzkoušeli všechny naše chlupáče jak na tom vlastně jsou, Cherry opět vyskočil z košáru a šel si hrabat, Mína chvilku kroužila kolem košáru a pak si šla sednout k batohu. Trixina jako obvykle štěkala a skákala ovšem na mně a jakoby říkala pojď něco dělat, pak zase běhala a skákala a ovcí se nevšímala. Náš Baccarat se prošel...došel ke košáru odskočil a šel za Mínou.

Na řadě byla Ariska.... Vypustila jsem jí z vodítka, začala štěkat a obíhat košár, když jsem ho otevřela, tak radostně vlítla dovnitř a vyhnala ovce ven, stále kolem nich kroužila a když se proti ní postavil beran, tak se vůbec nedala a kousla ho a zatlačila zpět do stáda. Práce byla hektická, nekoordinovaná, ale byla to práce s ovcemi se kterou se bude dát něco dělat... a tak jsme propadli kouzlu pasení :-)

Arisa s ovečkami...

Na konec roku jsme každý týden odjížděli s Ariskou a Baccaratem do Libhoště..... nyní máme intervaly čtrnáctidenní :-) trénujeme a snad to k něčemu bude.

Trochu informací o tom co je to pasení ....

Pokud chce nějaký majitel psa vyzkoušet jeho vlohy pro pasení, má k tomu příležitost. Zkoušky vloh (ZVOP) se pořádají několikrát ročně, buď jako součást školení v pasení pro začátečníky nebo při zkouškách a soutěžích vyššího stupně. Pokud pes již trochu pást umí, může se zúčastnit akcí pasení vyššího typu. Vstupní zkouškou je HWT (Herding working test), tedy "pracovní test" (HWT CS - pro border kolie a australské kelpie, HWT TS - pro ostatní plemena skupin FCI 1,2 a 5). Po jejím úspěšném absolvování může pes postupně absolvovat trialy (IHT - International herding trial) prvního a vyšších výkonnostních stupňů ( IHT CS 1-3, IHT TS 1-3 ). Všechny popsané zkoušky a soutěže se pořádají pod hlavičkou FCI od roku 2009, platí mezinárodně. Tyto zkoušky a trialy nahradily národní zkoušky s označením ZPOP1, ZPOP2 a ZPOP3, podle kterých se u nás posuzovalo od roku 1999. Pokud pes úspěšně absolvoval zkoušky ZPOP před rokem 2009, zůstávají v platnosti i nadále, ještě 5 let je možné uplatňovat při postupu do vyššího výkonnostního stupně nebo při žádosti o pracovní certifikát.

Garantem uvedených zkoušek je Kynologická jednota Brno.

Obecné termíny požívající se kolem pasení:

HERDING INSTINCT = vloha pro pasení stáda, respektive rovnováha psího temperamentu mezi jeho loveckými instinkty na straně jedné a schopností a ochotou podřídit se svému pánovi na straně druhé. Lovecký instinkt (do kterého patří u divokých psů pozorování kořisti, její sledování a následné zabití) je u ovčáckých psů pozměněn, ovčácký pes kořist nezabíjí. Můžeme říci, že cokoli pes při práci se zvířaty dělá přirozeně, to je součástí jeho instinktu například shánění stáda dohromady, jeho pozorování, balancování, rychlost, chození okolo a spousta dalších úkonů. mnoho těchto instinktů není napoprvé vidět a odhalí se až tréninkem a pozorováním různých situací kolem stáda. někteří psi mají pro práci se stádem větší talent než ostatní.

Arisa s ovečkami ...

Termíny používané pro charakteristiku práce psa

GATHER (GATHERING) = činnost, při které pes posbírá ovce rozběhnuté po celé pastvině (nezapomene ani na jednu), sežene je do těsné skupiny a přivede k psovodovi. Skládá se ze tří částí: outrun, lift a fetch. Outrun je oběhnutí, pes se dostane za skupinu zvířat aniž by je vyrušil, lift je vyzvednutí ovcí, fetch je přivedení k psovodovi. V soutěžích v případě rovnosti bodů v těchto třech cvicích vyhrává pes, který dokázal splnit „gather" bez jediného povelu (někdy totiž musí ovčák přidávat nebo opakovat povely). COVERED – znamená sehnání celého velkého stáda (všech zvířat). Je nutné aby pes uměl oběhnout celou velkou ohradu a přihnal všechna zvířata, pracoval samostatně i na nerovném a nepřehledném terénu, všechny ovce (i ty, kterým se z různých důvodů nechce a třeba se i postaví proti psovi) vyhledal a sehnal do jednoho stáda.

OUTRUN (CAST) = vyběhnutí a oběhnutí stáda v oblouku (tvar oblouku může být hruškovitý nebo půlkulatý). Pes doběhne až za zvířata na takovou vzdálenost aniž by je vyrušil. Sám si určí svůj odstup od zvířat. Končí tím, že je vyzvedne, což je LIFT.

LIFT = moment, kdy pes po oběhnutí stáda (dostane se přesně naproti psovoda) s ním začne pohybovat směrem k psovodovi, ale také je to moment mezi vysláním psa ke stádu a začátkem přihánění (převzetí stáda). V soutěžích je to jeden z nejdůležitějších cviků. Záleží na tom, jak pes během sekundy dokáže navázat komunikaci se stádem, aby ho nevyplašil a přitom aby s ním rozhodně pohnul žádaným směrem.

FETCH (FETCHING) = přihánění stáda k psovodovi. Pes má hnát stádo klidně, porovné čáře, rovnou k ovčákovi pokud možno s minimem povelů. Pes se samozřejmě kolem stáda může pohybovat doleva a doprava, ale v klidu, aby dobytek nemusel utíkat, ale aby se zase neloudal. Stádo je většinou mezi psovodem a psem.

DRIVE (DRIVING) = kontrolovaný pohyb stáda směrem, který požaduje ovčák. To zahrnuje odhánění stáda pryč od psovoda a hnaní přes pastvinu. Pes je většinou mezi psovodem a stádem. Je důležité, aby při odhánění pes uměl „drive balance a "inside flank" (viiz. dále).

BALANCE = pohyb psa na opačné straně stáda od psovoda, nebo také držení stáda v určité linii k překážce nebo k psovodovi, kontrola chování stáda a pohybování s ním požadovaným směrem. BALANCE POINT - pes je vždy na opačné straně stáda než je psovod a to i když se psovod pohybuje. Nejtěžší pro psa je tzv. DRIVE BALANCE, což pro něj znamená udržovat se za stádem a hnát ho před sebou, odhánět ho pryč od psovoda).

PEN (PENNING) = dát stádo do k tomu účelu určené ohrádky (košáru).

SHED (SHEDING) = oddělení určité skupinky zvířat od stáda v čase k tomu určeném.

WEAR (WEARING) = Pes drží stádečko co nejblíže k psovodovi tím způsobem, že za stádem, na opačné straně od psovoda, běhá tam a zpět a bez jakéhokoli povelu ho tlačí směrem k němu. Psovod se pohybuje po pastvině, pes žene stádo stále těsně za ním. Může to však charakterizovat situaci , kdy pes vybíhá ke stádu, případně do něho trochu vbíhá, aby ho, zejména pokud je velké rozpohyboval (velké stádo nerado bere jednoho psa na vědomí). také se někdy užívá jako výraz pro držení záměrně oddělených zvířat od zbytku stáda.

FLANK (FLANKING) = pohyb psa u stáda zprava doleva a zleva doprava za účelem udržení zvířat ve skupině nebo změny směru jejich pohybu na povel psovoda.SQUARE FLANK - pohyb v 90 stupňovém úhlu od linie po které se pohybuje stádo. Znamená to, že pes se za stádem pohybuje nikoli v oblouku, ale v přímé linii v tomto úhlu. Pokud pes jde od směru stáda v tomto úhlu, přestává na něj tlačit, ztrácí s ním trochu kontakt, takže dobytek nemá tendenci před ním utíkat na druhou stranu a pohybuje se rovně. INSIDE FLANK – po psovi se chce aby přišel mezi psovoda a stádo. PřiSLICED FLANK nebo TIGHT FLANK (na rozdíl od SQUARE FLANK) se pes pohybuje těsně kolem stáda, stále ho otáčí, chce být „na hlavách", dobytek je pak neklidný, cítí se ohrožený. To po psovi nechceme, aby se pohyboval takto těsně u stáda.

ovečky

GRAZE = pes stádu dovoluje, aby se uklidnilo a začalo se pást (ve vyznačeném prostoru).

SETTLE = pes stádu dovoluje uklidnit se a přizpůsobit dané situaci.

TENDING = hlídání malého, pasoucího se stáda, pes se užívá jako živý plot na neoplocené pastvině.

HEADING = pohyb psa k hlavám zvířat, nutí stádo zastavit se v útěku a otočit se hlavami zpět k ovčákovi.

FLOCKING = tendence stáda instinktivně se srazit do kompaktní skupiny, slouží to jako ochrana. Krávy tuto tendenci nemají tak silnou.

PRESSURE = tlak nebo nepříjemná situace pro psa. Na psa je vyvíjen takový tlak (prostředí nebo situace je pro něj natolik zvláštní), že se cítí nepříjemně. Zvláště mladí psi, málo natrénovaní, mají takové problémy. Může to být proto, že nepochopí povel, ovčák na ně dává moc tlaku a požadavků, na které ještě nestačí. Pes může na tento tlak reagovat tak, že uteče, kousne do ovce apod.

FIELD PRESSURE = tlak nebo nepříjemná situace pro ovce, ta se cítí na některém místě ohrady nebo parkuru dobře nebo špatně, a chce tam nebo tam nechce jít. Například stádo se cpe ke vratům k domovskému košáru, některým ovcím se třeba nechce z kopce, někdy se může důvod zdát malicherný, ovce se mohou například bát nějakého stínu nebo nechtějí jít proti slunci, nebo tam padl strom a fouká tam vítr. Někdy se na důvod ani nepřijde.

PRESSURE POWER = vliv psa na stádo. To, jakou má pes u stáda autoritu, jeho schopnost odhadnout sílu tlaku na stádo. Každý pes má u stád a autoritu jinou.

PRESSURE POINT = přesná pozice a vzdálenost, kterou pes potřebuje na to, aby pohnul stádem směrem, kterým on chce. Je ovlivňována často tím, že stádo chce například k domovskému košáru, k vodě nebo podobně.

READ = schopnost psovoda rozumět paseným zvířatům, umožňuje mu vyvarovat se pro psa nesmyslných povelů, umět psa „přečíst" a dokázal předvídat, co budou chtít udělat zvířata.

FLIGHT ZONE = neviditelný prostor okolo stáda kam pes nesmí vkročit, protože by mohl způsobit zmatek nebo chaos ve stádu, nebo i vyvolat útěkovou reakci.

CONTACT = kontakt se stádem, může být dobrý nebo špatný. Jak pes umí na stádo tlačit. Aby nebyl moc daleko, ale ani blízko.

OFF CONTACT = případ, kdy pes ztratí kontrolu nad zvířaty, buď proto, že byl příliš daleko nebo se dost nekoncentroval.

EYE = označení toho, jak pes k manipulaci se zvířetem používá oko. Pes ho může mít klidné, uklidňovat s ním, ale může ho mít nervózní. Někteří psi mají tzv. „silné" oko a nechtějí se vůbec pohybovat, neposlouchají, jenom „zírají". Někteří zase mají tzv. „volné" nebo „divoké" oko a jenom běhají okolo stáda a nesoustředí se.

Převzato od - NĚCO MÁLO O PASENÍ – Ing. Jana Kovářová