Obedience

zde najdete povídání jak jsme začínali.....

již se dvakrát změnil řád obedience a my jsme se s našimi chlupáči dostali pouze k tréninkům  :-)

Zato panička pilně studovala a jezdila na semináře, složila zkoušky pro posuzovatele, instruktory a stewardy a tak se věnuje obedienci jen jako rozhodčí a trenér. V své psí škole seznamuje zájemce s taji tohoto sportu...snad se jí to daří,

Zato my chlupatí se na dráhu v obedience moc nehrneme.....

Nejlépe je na tom Trixi, ta cvičí soustředěně a panička si s ní dala nejvíce práce, teď ale čeká štěňátka a tak se její výcvik na chvíli přerušil.

Ariska na intenzivnější výcvik teprve čeká a kdo ví jestli se dočká... soustředěné sledování paničky například v lehu jí ale docela jde....

Ariska v lehu...

Podíváme se na to jak se tedy nyní cičí v jednotlivých třídách.... Třídy 1 - 3 jsou pro všechny členy FCI shodné, což bylo na čase a tak se mohou skládat jednotlivé zkoušky kdekoli v Evropě a jsou všude stejné, jen OBE - Z si mohly jednotlivé státy vytvořit sami. Zde se podíváme jak kteřá třída vypadá.

TŘÍDA OB-Z
1. Odložení vleže ve skupině po dobu jedné minuty s psovodem v dohledu - koeficient hodnocení 2
2. Chůze u nohy - koeficient hodnocení 3
3. Odložení do lehu za chůze - koeficient hodnocení 3
4. Přivolání - koeficient hodnocení 3
5. Odložení do sedu za chůze - koeficient hodnocení 3
6. Vyslání do čtverce - koeficient hodnocení 3
7. Držení aportovací činky - koeficient hodnocení 3
8. Ovladatelnost na dálku - koeficient hodnocení 3
9. Skok přes překážku - koeficient hodnocení 3
10. Všeobecný dojem - koeficient hodnocení2

Nyní si popíšeme jednotlivé cviky

CVIK 1 – Odložení vleže ve skupině po dobu 1 minuty, psovod v dohledu

odložení v sedě

Povel: „Lehni“, „Zůstaň“, „Sedni“
Provedení cviku: Psi sedí v řadě vedle sebe v základní pozici u nohy psovoda přibližně ve vzdálenosti 3 m od sebe. Na pokyn stewarda jsou psi odpoutáni z vodítka a psovodi velí psům „LEHNI“ a následně „ZŮSTAŇ“. Na pokyn stewarda odchází psovodi bez ohlížení 20 m vpřed směrem od psů, tam se zastaví a na další pokyn stewarda se otočí čelem ke psům. Zde setrvají po dobu 1 minuty. Po dobu tohoto časového intervalu musí psi zůstat v poloze „LEHNI“. Po uplynutí časového intervalu se psovodi na pokyn stewarda vrátí a přiřadí ke psům. Obcházení psů není  povoleno. Na pokyn stewarda dávají psovodi psům povel k zaujetí základní pozice. Ve skupině jsou minimálně tři psi, maximálně šest psů.

Steward velí „Odpoutat psy“ a poté, co byli psi odpoutáni z vodítka „Začátek cviku“. Cvik končí, když se všichni psovodi vrátí ke psům, všichni psi zaujmou pozici vsedě u nohy a steward oznámí „konec cviku“.

Instrukce: Pes se postaví, sedne si, nebo se posune o více než délku svého těla, cvik nesplnil (0 bodů). Veškerý pohyb znamená bodovou ztrátu. Pokud pes 1 – 2 štěkne, strhnou se 1 – 2 body; pokud štěká vytrvale, považuje se cvik za nesplněný (0 bodů). Neklid – např. převalování na kýtu, změna polohy předních tlap, pokládání nebo zvedání hlavy apod. - by měl být penalizován. Pes může obrátit hlavu a rozhlédnout se a může projevit zájem, pokud dojde k vyrušení nebo hluku uvnitř i vně soutěžního prostoru. Nicméně by to nemělo vyvolávat dojem neklidu nebo úzkosti. Pokud se pes postaví a přiblíží se k jinému psovi, takže hrozí nebezpečí konfliktu, musí být cvik přerušen a následně zopakován pro všechny psy mimo psa, který přerušení způsobil.
Pokud si pes lehne nebo sedne, než dá psovod povel, nemůže být uděleno více než 8 bodů. Pokud si pes lehl/sedl před tím, než dostal povel a o své vlastní vůli změní polohu nebo změní polohu na povel (zvedne se do sedu/ znovu si lehne), nemůže být uděleno více než 7 bodů.
Pokud si pes během odložení lehne na kýtu, nemůže být uděleno více než 7 bodů. Pokud se převalí na bok, tak nemůže získat více než 5 bodů. Poloha „sfinga“ není povinná. Avšak polohu, kterou pes po povelu psovoda „lehni“ zaujme, musí dodržet a nezměnit ji až do ukončení cviku.

Koeficient 2 Maximální počet bodů: 20

linka

CVIK 2 – Chůze u nohy

chůze u nohy


Povel: „K noze“
Provedení cviku: Chůze u nohy je prověřována v běžném tempu v obrazci ve tvaru kruhu a přímky. Pes, neupoutaný na vodítko, by měl ochotně následovat psovoda při jeho levé straně, s ramenem vedle levého kolena psovoda a následuje psovoda v paralelní linii. Během cviku psovod pohybuje nohama i rukama přirozeným způsobem. Chůze u nohy probíhá v normálním tempu s jedním zastavením. Psovod stojí se psem na výchozím bodě v základní pozici. (viz nákres) Psovod dá psovi povel „K NOZE“. Jako první vykoná se psem oblouk doleva kolem kuželu. Potom, co dojde se psem zpět na výchozí bod, pokračuje psovod se psem bez změny tempa chůze v přímém směru do vzdálenosti asi 15 kroků. Zde se psovod se psem na pokyn stewarda zastaví a cvik je ukončen. Poloměr kruhu je 4 m. Povel k noze dává psovod pouze při počátečním vykročení. Když se psovod zastaví, pes okamžitě a bez povelu zaujme základní pozici vsedě u nohy.

Instrukce: Pes, který opustí psovoda nebo jde po většinu cviku ve vzdálenosti větší než půl metru od psovoda, cvik nesplnil /0 bodů/. Pokud se pes pohybuje pomalu, může být uděleno jen 6 – 7 bodů. Nedostatečný kontakt a povely navíc jsou chybou a jsou penalizovány ztrátou bodů. Nepřesný směr pohybu (pes nejde paralelně) při chůzi by měl znamenat ztrátu přibližně 2 bodů. Nedodržení správných směrů pohybu (kružnice a přímka) psovodem znamená ztrátu bodů. Jedno příležitostné slovní povzbuzení psa během cviku je tolerováno a není penalizováno. Psovod však nesmí na psa promluvit při zastavení.

Koeficient 3 Maximální počet bodů: 30

linka

CVIK 3 – Odložení do lehu za chůze

odložení do lehu


Povely: „K noze”, „Lehni”, „K noze”
Provedení cviku: Cvik se provádí za chůze v přímce mezi dvěma kužely, které jsou od sebe vzdáleny 10m. Výchozí bod se nachází 5 m před prvním kuželem poněkud vpravo tak, aby byly kužely při chůzi na levé straně vedle psa. Steward dává pokyn k odložení do pozice „LEHNI“, když se psovod se psem nachází přibližně uprostřed mezi kužely. Psovod psa odloží a pokračuje v chůzi ke druhému kuželu, který obchází a vrací se. Zezadu dojde zpět ke psu tak, aby ho měl podél levé nohy a na jeho úrovni a bez pokynu stewarda a změny tempa chůze dává psovi povel
„K NOZE“. Psovod pokračuje v chůzi se psem u nohy až k druhému kuželu, kde je cvik ukončen. Pes tedy nemusí zaujmout základní pozici. Polohu „LEHNI“ by měl pes zaujmout paralelně s pomyslnou spojnicí kuželů a maximálně 50 cm od ní (s přihlédnutím k velikosti psa).

Instrukce: Pes musí příslušnou polohu zaujmout maximálně do vzdálenosti rovnající se jedné délce jeho těla a dřív než psovod dojde k následujícímu kuželu, jinak obdrží 0 bodů. Při hodnocení se klade důraz i na korektní chůzi u nohy. Pomalý pohyb, neparalelní chůze u nohy se považují za chyby. Psovod při návratu ke psu neobchází první kužel, ale otáčí se těsně za psem.

Koeficient 3 Maximální počet bodů: 30

linka

CVIK 4 – Přivolání

přivolání...


Povely: „Lehni“, „Čekej“, „Ke mně“, („K noze“)
Provedení cviku: Pes je ze základní pozice velen do polohy „LEHNI“. Psovod jde bez ohlížení od psa v přímém směru do vzdálenosti přibližně 20 m, na pokyn stewarda se zastaví a otočí se směrem ke psu a na další pokyn psa přivolává.

Instrukce: Pes by se měl pohybovat přiměřenou rychlostí, minimálně klusem. Pomalý pohyb je chybou. Při hodnocení je třeba brát zřetel na plemeno psa. Pokud si pes sedne nebo vstane ještě před vydáním povelu k přivolání, nemůže tým obdržet víc než 7 bodů. Pokud se pes posune před přivoláním o délku větší, než je jeho tělesná délka, není cvik splněn a tým dostává 0 bodů.

Koeficient 3 Maximální počet bodů: 30

linka

CVIK 5 – Odložení do sedu za chůze

odložení do sedu


Povely: „K noze”, „Sedni”
Provedení cviku: Výchozí bod se nachází 5 m před prvním kuželem poněkud vpravo tak, aby byly kužely při chůzi na levé straně vedle psa. Steward dává pokyn k odložení do pozice „SEDNI“, když se psovod se psem nachází přibližně uprostřed mezi kužely. Psovod psovi velí „SEDNI“ a po jednom až třech dalších krocích se sám bez pokynu stewarda otočí směrem ke psu. Na pokyn stewarda se přiřadí zpět ke psu a tím cvik končí. Veškeré části cviku mimo otočení se provádějí na pokyn stewarda. Polohu „SEDNI“ by měl pes zaujmout paralelně s pomyslnou spojnicí kuželů a maximálně 50 cm od ní (s přihlédnutím k velikosti psa).

Instrukce: Pes musí příslušnou polohu zaujmout okamžitě. Pokud si pes sedne až poté co se psovod otočí čelem k němu, nemůže obdržet víc než 5 bodů. Při hodnocení se klade důraz i na korektní chůzi u nohy. Pomalý pohyb, neparalelní chůze u nohy se považují za chyby. Pokud pes
změní původně správnou pozici poté, co se psovod obrátil, nemůže být uděleno více než 7 bodů. Pokud psovod zpomalí /změní tempo/ před tím, než dá povel, nemůže být uděleno více než 7 bodů. Posunek rukou nebo řeč těla při povelu k sednutí jsou hrubé chyby a budou přísně
penalizovány, a to o 3 – 5 bodů v závislosti na intenzitě a délce trvání.

Koeficient 3 Maximální počet bodů: 30

linka

CVIK 6 – Vyslání do čtverce

vysílání do čtverce....


Povely: „Zůstaň“, „Box“, („Stůj“), „Lehni“
Provedení cviku: V tomto cviku jde psovod nejprve do čtverce, kde naznačí položení předmětu. Pes zůstává sedět na výchozím bodě. Psovod se přiřadí zpět ke psu (nesmí ho obcházet). Poté je pes na pokyn stewarda vyslán do čtverce o velikosti 3 x 3 m, který je od výchozího bodu vzdálen 5 m. Čtverec by měl být umístěn přibližně 3 – 5 m od hranice soutěžního prostoru. Rohy čtverce jsou označeny kužely a jsou z vnější strany spojeny viditelnými linkami (páska, křída, piliny). Psovod a pes stojí ve výchozím bodě v základní pozici 5 m od středu čtverce. Na pokyn stewarda je pes vyslán do čtverce. Psovod může k vysílání použít zvukový i posunkový povel. V okamžiku, kdy se celé tělo psa nachází ve čtverci (ocas smí přečnívat), je pes velen do pozice „LEHNI“. Tuto pozici musí pes zaujmout pouze na povel psovoda. Leží-li pes ve čtverci, je cvik stewardem ukončen.

Instrukce: Důraz je kladen na ochotu psa sledovat povely, tempo psa a přímý směr. K dosažení maximálního počtu 10 bodů nesmí psovod použít víc než předepsaný počet povelů. Pes musí reagovat na příslušné povely (např. když je ve čtverci vydán povel „STŮJ“). Je penalizováno i samostatné vykonávání cviků. Pokud psovod vykročí dopředu (nebo vykročí kterýmkoli směrem) v okamžiku, kdy vydává povel, cvik není uznán a získává 0 bodů. Při pomocných pohybech tělem (vyjma krátkého ukázání rukou ve směru čtverce) může tým získat maximálně 8 bodů. Pokud pes zaujme polohu vleže, není již povolen žádný opravný povel. Pokud si pes lehne mimo čtverec, cvik je považován za nesplněný (0 bodů). Pro získání plného počtu bodů musí být celé tělo psa uvnitř čtverce (ocas se nepočítá). U OB-Z může mít pes část těla mimo vymezený čtverec tak, že těžiště psa (hrudník a bedra) musí zůstat ve čtverci. Jestliže je však pes částečně mimo čtverec, může obdržet maximálně 7 bodů. Pokud pes vejde do čtverce nebo vyjde ze čtverce ze strany nebo zezadu, jsou strženy body. Při velmi pomalém pohybu může pes získat maximálně 6 bodů. Další povely jsou penalizovány ztrátou dvou bodů. Není povoleno před zahájením cvičení nasměrovat psa do daného směru z výchozího bodu nebo psovi ukázat čtverec. V takovém případě cvik nebyl splněn. Povely „LEHNI“ („STŮJ“) si určuje psovod sám. Všechny ostatní akce jsou řízeny stewardem. Posunkový povel je spolu se zvukovým povolen pouze při vysílání psa.

Koeficient 3 Maximální počet bodů: 30

linka

CVIK 7 – Držení aportovací činky

držení činky ...


Povel: a) „Zůstaň“ „Drž“, „Pusť“
b) „Drž“, „Pusť“
Provedení cviku:
a) Pes před psovodem: Steward ohlásí začátek cviku a předá psovodovi dřevěnou činku. Na pokyn stewarda psovod velí psovi povel „Zůstaň“ a předstoupí před psa. Na další pokyn stewarda dá psovod psovi povel k uchopení činky. Doba držení by měla být zhruba 7 – 10 sekund. Čas je odpočítáván od okamžiku, kdy pes uchopí činku. Doba držení musí být stejná pro všechny soutěžní týmy v dané třídě. Na další pokyn stewarda psovod činku odebírá a s dalším pokynem se zařadí ke psu. Veškeré části cviku se provádějí na pokyn stewarda.
b) Pes vedle psovoda: Steward ohlásí začátek cviku a předá psovodovi dřevěnou činku. Na pokyn stewarda dá psovod psovi povel k uchopení činky. Doba držení by měla být zhruba 7 – 10 sekund. Čas je odpočítáván od okamžiku, kdy pes uchopí činku. Doba držení musí být stejná pro všechny soutěžní týmy v dané třídě. Na další pokyn stewarda psovod činku odebírá. Veškeré části cviku se provádějí na pokyn stewarda.

Instrukce: Psovod před cvikem stewardovi oznámí, kterou z variant cviku bude provádět. Měl by být kladen důraz na ochotu psa splnit povel – chtivé a rychlé uchopení činky i následné pouštění až po povelu psovoda. Pes by během cviku neměl měnit zaujatou pozici vsedě. Pokud
pes při držení činky nezůstane vsedě, může získat maximálně 7 bodů. Pokud pes nejeví ochotu k převzetí činky, psovod se činkou psa dotýká nebo je-li potřeba víc než dvou povelů k uchopení činky, není cvik splněn. Upuštění činky: Pokud pes činku upustí, ale z vlastní iniciativy ji opět sebere, nemůže být uděleno více než 7 bodů. Pokud je nutné dát další povel „drž“, než pes spadlou činku sebere, je maximum 6 bodů. Pokud pes upustí činku vedle psovoda a psovod ji sebere, aniž by udělal krok, může být uděleno 5 bodů – za předpokladu, že pes zaujme korektní pozici u nohy. Pokud činka upadne po povelu „pusť“ vinou psovoda, nemůže být uděleno víc než 7 bodů. Žvýkání a překusování činky: Překusování je penalizováno ztrátou bodů. Pokud je kousání intenzivní, nemůže být uděleno víc než 5 bodů. Velmi intenzivní překusování nebo zničení činky znamená nesplnění cviku (0 bodů). Nicméně nebude penalizováno, pokud si pes jednou upraví polohu činky v tlamě.

Koeficient 3 Maximální počet bodů: 30

linka

CVIK 8 – Ovladatelnost na dálku - Sedni/lehni, 4x změna polohy

polohy na dálku...


Povel: „Lehni“, „Zůstaň“, „Sedni“, „Lehni“ a (nebo) posunkové povely Provedení cviku: Pes na určeném místě zaujme na povel psovoda (po pokynu stewarda) polohu lehni. Na pokyn stewarda udělá psovod krok těsně před psa. Pes by měl čtyřikrát změnit polohu (sedni, lehni) a zůstat na původním místě. Pořadí zaujímaných poloh je jen sedni - lehni (dvakrát) a poslední povel při změně poloh je tedy „lehni“. Steward stojí za psem a ukazuje psovodovi karty s nápisem nebo kresbou nebo na elektronické tabuli, v jakém pořadí má pes polohy zaujmout. Steward by neměl při udílení těchto instrukcí psa vidět (stojí ke psu zády). Steward mění symboly pro polohu každých 5 sekund. Psovod může použít jak hlasový, tak posunkový povel, ale musí být krátké a použité současně. Po posledním povelu „lehni“ se psovod na pokyn stewarda přiřadí zpět ke psu a dává povel, aby se pes posadil. Za zády psa je hranice vymezená imaginární spojnicí dvou značek.

Instrukce: Měl by být dáván důraz na to, jak moc se pes posunuje, na rychlost, se kterou polohy mění, na jasnou rozpoznatelnost zaujaté polohy a na to, jak pes polohu udrží. Aby mohly být při tomto cviku získány body, pes se nesmí z výchozího místa posunout o více než jednu délku těla (v kterémkoliv směru). Všechny posuny se sčítají. Pokud pes jednu polohu ze čtyř vynechá, nemůže být uděleno víc než 7 bodů, pokud pes nesplní polohy dvě, znamená to, že cvik nebyl splněn. Pokud si pes sedne, než se k němu psovod vrátí, nemůže dostat více než 8 bodů. Přehnané hlasové povely a přemrštěné nebo opakované posunky budou penalizovány. První povel navíc u změny poloh je mínus 2 body a další jsou pak mínus 1 bod.

Koeficient 3 Maximální počet bodů: 30

linka

CVIK 9 – Skok přes překážku a zaujetí polohy Stůj/Sedni/Lehni

přeskok přes překážku se zaujetím polohy....


Povel: „Hop“, „Stůj“ / „Sedni“ / „Lehni“
Provedení cviku: Tým zaujme základní pozici před překážkou v přiměřené vzdálenosti, kterou si určí psovod. Na pokyn stewarda vyšle psovod psa přes překážku. Po překonání překážky dává psovod jeden z povelů Stůj / Sedni / Lehni a pes musí tuto konkrétní polohu okamžitě zaujmout. Otočení psa za překážkou je povoleno, ale pes musí ihned po otočení zaujmout pozici. Cvik končí, když pes zaujme danou polohu za překážkou. Jakou polohu pes zaujme, musí nahlásit psovod před začátkem cviku. Překážka musí být přibližně 1 m široká a její výška přiměřená kohoutkové výšce psa, zaokrouhlená na nejbližších 10 cm. Maximální výška překážky ve třídě OB-Z je 50 cm.

Instrukce: Cvik začíná, když steward řekne „Začátek cviku“ a končí, když steward oznámí „Konec cviku“. Měl by být kladen důraz na ochotu psa plnit povely, na jeho rychlost. Pokud se pes byť jen lehce dotkne při skoku překážky, může získat maximálně 8 bodů. Pokud se pes od překážky odrazí, pokud překážku srazí nebo ji nepřeskočí, je cvik považován za nesplněný. Pokud pes překážku přeskočí, ale nezaujme správnou polohu, nemůže dostat víc než 5 bodů.

Koeficient 3 Maximální počet bodů: 30

linka

CVIK 10 – Všeobecný dojem

Instrukce: Při určování celkového dojmu se posuzuje jako zásadní ochota psa k práci a uposlechnutí povelů. Přesnost a správné plnění jsou důležité, stejně tak jako přirozený pohyb psovoda i psa. Aby dvojice získala vysoké bodové hodnocení, musí psovod i pes pracovat dobře jako tým, projevit oboustrannou radost ze společné práce a sportovního ducha. Hodnocení všeobecného dojmu ovlivňuje i chování mezi cviky a při nich. Pokud pes opustí soutěžní prostor nebo se v něm vyprázdní, nemohou být uděleny žádné body. Pokud je pes neovladatelný a během cviku nebo mezi cviky opustí psovoda (byť jen jednou), i když zůstane v soutěžním prostoru, nemůže být uděleno více než 5 bodů.

Koeficient 2 Maximální počet bodů: 20

linka

Tak co, půjdete do toho a začnete cvičit obedience...třída OBE-Z je povinná, tak se můžete začít připravovat  :-)

linka

TŘÍDA OB1
1. Odložení vleže ve skupině po dobu 2 minut, psovod je v úkrytu - koeficient 3
2. Chůze u nohy - koeficient 3
3. Odložení do stoje za chůze - koeficient 2
4. Přivolání - koeficient 3
5. Odložení do sedu za chůze -koeficient 2
6. Vyslání do čtverce- koeficient 4
7. Aport - koeficient 3
8. Ovladatelnost na dálku - koeficient 3
9. Skok přes překážku - koeficient 3
10. Všeobecný dojem - koeficient 2

linka

CVIK 1 – Odložení vleže ve skupině po dobu 2 minut, psovod mimo dohled

odložení v leže....

Povel: „Lehni“, „Zůstaň“, „Sedni“
Provedení cviku: Psovodi se psy na vodítku zaujmou místo v řadě a velí psy do základní pozice. Psi sedí v pozici u nohy v řadě přibližně tři metry od sebe. Lehnutí na povel provádí psi jeden po druhém. Psi dostávají povel k lehnutí zleva doprava a k sednutí zprava doleva, takže pes, který si lehá jako první, si sedá jako poslední. Povely psovi dává psovod na pokyn stewarda. Psovodi odcházejí do úkrytu společně a zůstávají tam 2 minuty. Čas se měří od chvíle, kdy jsou všichni psovodi mimo dohled. Po uplynutí doby 2 minut se psovodi na pokyn stewarda seřadí uvnitř vymezeného soutěžního prostoru a na pokyn stewarda se přiřadí ke svému psovi. Psovodi na pokyn jeden po druhém velí své psy do základní pozice. Ve skupině jsou minimálně tři psi, maximálně šest psů. Psovodům by se mělo připomenout, aby povely nedávali příliš nahlas. To může ovlivnit ostatní psy a bude to přísně penalizováno.

Instrukce: Steward velí „Odpoutat psy“ a poté, co byli psi odpoutáni z vodítka „Začátek cviku“. Pak dává steward pokyn prvnímu psovodovi, aby psa velel do pozice lehni. Cvik končí, když se všichni psovodi vrátí ke psům, všichni psi zaujmou pozici vsedě u nohy a steward oznámí „konec cviku“. Pes, který si nelehne (ani na druhý povel), postaví se, sedne si, nebo se posune o více než délku svého těla, cvik nesplnil (0 bodů). Veškerý pohyb znamená bodovou ztrátu. Pokud pes 1 – 2 štěkne, strhnou se 1 – 2 body; pokud štěká vytrvale, považuje se cvik za nesplněný
(0 bodů). Neklid psa by měl být penalizován. Pes může obrátit hlavu a rozhlédnout se a může projevit zájem, pokud dojde k vyrušení nebo hluku uvnitř i vně soutěžního prostoru. Nicméně by to nemělo vyvolávat dojem neklidu nebo úzkosti. Pokud se pes postaví a přiblíží se k jinému psovi,
takže hrozí nebezpečí konfliktu, musí být cvik přerušen a následně zopakován pro všechny psy mimo psa, který přerušení způsobil. Pokud pes reaguje (lehne si nebo sedne) než dá psovod povel (Tedy na povel „lehni“ nebo „sedni“ jiného psovoda), nemůže být uděleno více než 8 bodů. Pokud si pes lehl/sedl před tím, než dostal povel, o své vlastní vůli změní polohu nebo změní polohu na povel (zvedne se do sedu/ znovu si lehne), nemůže být uděleno více než 7 bodů. Pokud si pes lehne na kýtu, nemůže být uděleno více než 7 bodů. Pokud si pes sedne nebo se postaví před uplynutím dvouminutového vymezeného času a psovod už je uvnitř soutěžního prostoru, nemůže být uděleno více než 5 bodů. Pokud se při tom dá i do pohybu, cvik není splněn.

Koeficient 3 Maximální počet bodů: 30

linka

CVIK 2 – Chůze u nohy

chůze u nohy ...

Povel: „K noze“
Provedení cviku: Chůze u nohy je prověřována v běžném tempu ve spojení s obraty doleva, doprava a čelem vzad. Chůze probíhá i v rychlém tempu, ale zde jsou pouze obraty vpravo. Pes je prověřen i tak, že psovod udělá dva nebo tři kroky vpřed a vzad. Pes, neupoutaný na vodítko, by měl ochotně následovat psovoda při jeho levé straně, s ramenem vedle levého kolena psovoda a následuje psovoda v paralelní linii. Během cviku psovod pohybuje nohama i rukama přirozeným způsobem. Psovod si sám zvolí, zda obrat čelem vzad provede doprava nebo doleva. Stejně akceptovatelný je i „německý obrat“ – pes obchází psovoda po pravé straně, ale těsně. Při obratu čelem vzad (o 180°) se psovod vrací přibližně po stejné linii, po jaké přišel. Obraty doleva a doprava jsou v pravém úhlu (90°). Psovod by neměl otáčet hlavou ani rameny a neměl by ani využívat řeč těla. Povel „K noze“ se dává při každém vykročení, při změně tempa a při úkrocích. Když se psovod zastaví, pes okamžitě a bez povelu zaujme pozici vsedě u nohy. Všichni psi v jedné zkoušce nebo soutěži provádějí chůzi u nohy podle stejného schémata.

Instrukce: Pes, který opustí psovoda nebo jde po většinu cviku ve vzdálenosti větší než půl metru od psovoda, cvik nesplnil. Pokud se pes pohybuje pomalu, může být uděleno jen 6 – 7 bodů. Nedostatečný kontakt a povely navíc jsou chybou. Nepřesný směr pohybu (pes nejde paralelně) při chůzi by měl znamenat ztrátu přibližně dvou bodů. Pes, který jde velmi blízko psovoda, ruší ho a překáží mu, by měl být penalizován. Pokud se pes dotkne psovoda, je penalizace přísnější.

Koeficient 3 Maximální počet bodů: 30

linka

CVIK 3 – Stůj za chůze

odložení do stoje ....


Povely: „K noze”, „Stůj”, „Sedni”
Provedení cviku: Psovod a pes opustí výchozí pozici chůzí normální rychlostí v přímém směru. Asi po 10 metrech psovod bez zastavení velí psovi, aby zůstal stát, a pes se musí zastavit okamžitě. Psovod ujde asi 10 metrů (místo je označeno značkou nebo kuželem), na pokyn stewarda se otočí a zůstane stát čelem ke psu. Po třech vteřinách, na povel stewarda, se psovod vrací ke psu a velí mu, aby zaujal pozici u nohy. Veškeré části cviku se provádějí na pokyn stewarda.

Instrukce: Pokud se pes zastaví v nesprávné pozici, správnou pozici změní, než se psovod otočí, zůstane stát bez povelu, je nutné dát povel navíc nebo se psovod zastaví předtím/přitom, když dává psovi povel, nemohou být uděleny body. Aby pes získal bodové hodnocení, musí se zastavit v rámci jedné tělesné délky po povelu. Pokud pes změní původně správnou pozici poté, co se psovod obrátil, nemůže být uděleno více než 7 bodů. Pokud psovod zpomalí /změní tempo/ před tím, než dá povel, nemůže být uděleno více než 7 bodů. Posunek rukou nebo řeč těla při povelu k zastavení jsou hrubé chyby a budou přísně penalizovány, a to o 3 – 5 bodů v závislosti na intenzitě a délce trvání. Při posouzení je nutné věnovat pozornost i chůzi u nohy. Za špatnou chůzi se strhnou 1 – 2 body. Pomalý pohyb psa a pomalé zastavení, nebo pokud pes nezastaví rovně, jsou chyby. Odečítá se za ně 1 – 4 body.

Koeficient 2 Maximální počet bodů: 20

linka

CVIK 4 – Přivolání

přivolání s mezizastavením do lehu...


Povely: „Lehni“, „Ke mně“ (jednou), („K noze“)
Provedení cviku: Pes je odložen (na pokyn stewarda) do pozice vleže a psovod odchází (na pokyn stewarda) na vzdálenost přibližně 20 – 25 metrů daným směrem. Na pokyn stewarda psovod psa přivolá. S povelem přivolání může být kombinováno jméno psa, ale jméno a povel musí být spojeny tak, aby to nevyvolávalo dojem dvou oddělených povelů.

Instrukce: Je důležité, aby pes ochotně reagoval na povel k přivolání. Pes by se měl pohybovat dobrou rychlostí a měl by udržet tempo, přinejmenším rychlý klus. Pomalý pohyb je chybou. Při posouzení rychlosti je nutné brát v úvahu plemeno psa. Pokud je použit více než jeden povel k přivolání, nejvyšší bodové ohodnocení je 7. Třetí povel znamená nesplnění cviku. Pokud se pes před prvním přivoláním posune o více než jednu tělesnou délku, znamená to, že cvik nebyl splněn. Pokud se pes postaví nebo posadí nebo posune o méně než jednu tělesnou délku před povelem, nemůže být uděleno více než 8 bodů.

Koeficient 3 Maximální počet bodů: 30

linka

CVIK 5 – Sedni za chůze

odložení do sedu za chůze...


Povely: „K noze”, „Sedni”
Provedení cviku: Psovod a pes opustí výchozí pozici chůzí normální rychlostí v přímém směru. Asi po 10 metrech psovod bez zastavení velí psovi, aby si sedl, a pes si musí okamžitě sednout. Psovod ujde asi 10 metrů (místo je označeno značkou nebo kuželem), otočí se (bez pokynu) a
zůstane stát čelem ke psu. Po třech vteřinách, na povel stewarda, se psovod vrací ke psu a velí mu, aby zaujal pozici u nohy. Veškeré části cviku mimo otočení se provádějí na pokyn stewarda.

Instrukce: Pokud pes zaujme nesprávnou pozici, správnou pozici změní, než se psovod otočí, sedne si bez povelu, je nutné dát povel navíc nebo se psovod zastaví předtím/přitom, když dává psovi povel, nemohou být uděleny body. Aby pes získal bodové hodnocení, musí se zastavit v rámci jedné tělesné délky po povelu. Pokud pes změní původně správnou pozici poté, co se psovod obrátil, nemůže být uděleno více než 7 bodů. Pokud psovod zpomalí /změní tempo/ před tím, než dá povel, nemůže být uděleno více než 7 bodů. Posunek rukou nebo řeč těla při povelu k sednutí jsou hrubé chyby a budou přísně penalizovány, a to o 3 – 5 bodů v závislosti na intenzitě a délce trvání. Při posouzení je nutné věnovat pozornost i chůzi u nohy. Za špatnou chůzi se strhnou 1 – 2 body. Pomalý pohyb psa a pomalé usednutí nebo pokud si pes nesedne rovně jsou chyby. Odečítá se za ně 1 – 4 body.

Koeficient 3 Maximální počet bodů: 30

linka

CVIK 6 – Vysílání do čtverce na vzdálenost 15 m

vysílání do čtverce ....

Povel: „Vpřed“, („Stůj“), „Lehni“, „Sedni“
Provedení cviku: Pes je vyslán do čtverce 3 x 3 metry, který je vzdálen přibližně 15 m od startovního bodu (ke středu čtverce). Když pes doběhne do čtverce, dostává od psovoda povel lehni. Čtverec by neměl být blíže než 3 – 5 m od hranice cvičebního prostoru. Na každém rohu označují čtverec kužely, které spojuje zřetelná linie (páska, křída) z jejich vnější strany. Na pokyn stewarda psovod dojde ke psu a přiřadí se k němu. Na pokyn stewarda mu pak velí do základní pozice (sedni u nohy). Před povelem „lehni“ může být použit povel „stůj“.

Instrukce: Ochota psa pohybovat se ve směru a uposlechnout povel, rychlost psa a udržení přímého směru jsou zásadní faktory. Aby dostal psovod 10 bodů, neměl by použít více než 4 povely, čtvrtý povel je povel „stůj“ ve čtverci. Pes musí povely uposlechnout (i pokud dostane ve čtverci povel „stůj“). Je možné použít pouze povel lehni, když pes vběhne do čtverce a tak jsou použity pouze 3 povely. Pokud pes jedná o své vlastní vůli, je to penalizováno. Pokud udělá psovod při povelech pohyb vpřed (udělá pohyb v jakémkoliv směru), znamená to nesplnění cviku (0 bodů). Pokud psovod používá nadměrné pohyby (řeč těla), nemůže být uděleno více než 8 bodů. Pro získání bodů nesmí být pes s výjimkou ocasu mimo vymezení čtverce. Pokud už pes sedí nebo leží mimo čtverec, nelze dávat další povel k posunu. Cvik není splněn, jestliže pes před koncem cviku opustí čtverec. Pokud se pes ve čtverci plazí, nemůže být uděleno více než 7 bodů. Pokud pes změní polohu ještě před tím, než k němu dojde psovod, nemůže být uděleno více než 6 bodů. Cvik není splněn, pokud se povel „stůj“ nebo „lehni“ musí dát potřetí. Penalizace pro povely
navíc u vyslání do směru záleží na jejich intenzitě a na ochotě psa povel uposlechnout. Pokud se pes postaví nebo si sedne bez povelu, když se k němu psovod přiřadí, nemůže být uděleno více než 8 bodů. Není dovoleno psovi na výchozím bodě ukázat směr nebo před začátkem cviku psovi ukázat čtverec. V tom případě je cvik považován za nesplněný.

Koeficient 4 Maximální počet bodů: 40

linka

CVIK 7 – Aport

aport ....


Povel: „Aport“ a „Pusť“, („K noze“)
Provedení cviku: Steward ohlásí začátek cviku a předá psovodovi dřevěnou činku. Na pokyn stewarda psovod činku odhodí na vzdálenost nejméně 10 metrů. Na pokyn stewarda dá psovod povel, aby pes činku přinesl. K dispozici by měly být tři velikosti činek. Velikost činky by měla být v poměru k velikosti psa, ale psovod si může vybrat zcela dle svého uvážení. Organizátor musí mít připraveny tři různé velikosti činky, největší má hmotnost maximálně 450 g.

Instrukce: Měl by být kladen důraz na ochotu psa plnit povely, na jeho rychlost a dodržení nejkratší cesty k čince a zpět. Odhození činky blízko je penalizováno ztrátou bodů a může vést až k nesplnění cviku. Pokud psovod odhodí činku tedy příliš blízko, tak se odhození již neopakuje.
Upuštění činky: Pokud pes činku upustí, ale z vlastní iniciativy ji opět sebere, nemůže být uděleno více než 7 bodů. Pokud je nutné dát další povel „přines“, než pes spadlou činku sebere, je maximum 6 bodů. Pokud pes upustí činku vedle psovoda a psovod ji sebere, aniž by udělal krok, může být uděleno 5 bodů – za předpokladu, že pes zaujme korektní pozici u nohy. Pokud činka upadne po povelu „pusť“ vinou psovoda, nemůže být uděleno víc než 7 bodů. Žvýkání a překusování činky: Překusování je penalizováno ztrátou bodů. Pokud je kousání intenzivní, nemůže být uděleno víc než 5 bodů. Velmi intenzivní překusování nebo zničení činky znamená nesplnění cviku (0 bodů). Nicméně nebude penalizováno, pokud si pes jednou upraví polohu činky v tlamě.

Koeficient 3 Maximální počet bodů: 30

linka

CVIK 8 – Ovladatelnost na dálku - Sedni/lehni, 4x změna polohy

polohy na dálku....

Povel: „Lehni“, „Zůstaň“, „Sedni“, „Lehni“ anebo posunkové povely
Provedení cviku: Pes na určeném místě zaujme na povel psovoda (po pokynu stewarda) polohu lehni. Na pokyn stewarda odchází psovod od psa na určené místo, vzdálené přibližně 5 m od psovoda. Pes by měl čtyřikrát změnit polohu (sedni, lehni, sedni, lehni) a zůstat na původním místě. Poslední povel při změně poloh je tedy „lehni“. Steward ukazuje psovodovi karty s nápisem nebo kresbou nebo na elektronické tabuli, v jakém pořadí má pes polohy zaujmout. Steward by neměl při udílení těchto instrukcí psa vidět a je ve vzdálenosti přibližně 3 – 5 metrů od psa. Steward mění symboly pro polohu každé 3 vteřiny. Psovod může použít jak hlasový, tak posunkový povel, ale musí být krátké a použité současně. Po posledním povelu „lehni“ se psovod na pokyn stewarda vrací zpět ke psu a dává povel, aby se pes posadil. Za zády psa je hranice, vymezená imaginární spojnicí dvou značek.

Instrukce: Měl by být dáván důraz na to, jak moc se pes posunuje, na rychlost, se kterou polohy mění, na jasnou rozpoznatelnost zaujaté polohy a na to, jak pes polohu udrží. Aby mohly být při tomto cviku získány body, pes se nesmí z výchozího místa posunout o více než jednu délku těla (v kterémkoliv směru). Všechny posuny se sčítají. Pokud pes jednu polohu ze čtyř vynechá, nemůže být uděleno víc než 7 bodů, pokud pes nesplní polohy dvě, znamená to, že cvik nebyl splněn. Pokud si pes sedne, než se k němu psovod vrátí, nemůže dostat více než 8 bodů. Přehnané hlasové povely a přemrštěné nebo opakované posunky budou penalizovány. První povel navíc u změny poloh je mínus 2 body a další jsou pak mínus 1 bod.

Koeficient 3 Maximální počet bodů: 30

linka

CVIK 9 – Přivolání se skokem přes překážku

přivolání přes překážku....


Povel: „Zůstaň“, „Ke mně“ nebo „Hop“, („K noze“)
Provedení cviku: Psovod na pokyn stewarda odloží psa do polohy vsedě před překážku (vzdálenost 2 – 4 m před překážkou), obejde překážku a postaví se 2 – 4 m za ní. Na pokyn stewarda pak psa přivolá tak, aby překážku přeskočil. Pes po skoku zaujme základní polohu u nohy. Výška překážky je přibližně stejná jako kohoutková výška psa. Nicméně maximální výška překážky je 50 cm.

Instrukce: Cvik začíná, když psovod odchází od psa a končí, když pes zaujme pozici u nohy a steward ohlásí „konec cviku“. Měl by být kladen důraz na ochotu psa plnit povely, na jeho rychlost a dodržení nejkratší cesty k psovodovi. Pokud se pes byť jen lehce dotkne při skoku překážky, může získat maximálně 8 bodů. Pokud se pes od překážky odrazí, pokud překážku srazí nebo ji nepřeskočí, je cvik považován za nesplněný.

Koeficient 3 Maximální počet bodů: 30

linka

CVIK 10 – Všeobecný dojem

Instrukce: Při určování celkového dojmu se posuzuje jako zásadní ochota psa k práci a uposlechnutí povelů. Přesnost a správné plnění jsou důležité, stejně tak jako přirozený pohyb psovoda i psa. Aby dvojice získala vysoké bodové hodnocení, musí psovod i pes pracovat dobře jako tým, projevit oboustrannou radost ze společné práce a sportovního ducha. Hodnocení všeobecného dojmu ovlivňuje i chování mezi cviky a při nich. Pokud pes opustí soutěžní prostor nebo se v něm vyprázdní, nemohou být uděleny žádné body. Pokud je pes neovladatelný a během cviku nebo mezi cviky opustí psovoda (byť jen jednou), i když zůstane v soutěžním prostoru, nemůže být uděleno více než 5 bodů.

Koeficient 2 Maximální počet bodů: 20

linka

Pokračování příště....


poslední aktualizace - 07.07.2013
webmaster © Breneva

nahoru